21 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

21 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

Tainynews – 425 بیمار مبتلا به COVID-19 از 13 فوریه در سراسر قرقیزستان بستری هستند.

وضعیت 2 نفر از آنها (0.4٪) مطلوب است. 281 (66.1)) – متوسط ​​؛ 121 (28.4)) – شدید ؛ 21 (4.9٪) – بسیار شدید.

457 بیمار در خارج از بیمارستانها تحت درمان هستند.

از مارس 2020 ، قرقیزستان در مجموع 85441 مورد COVID-19 را تأیید کرد ، از جمله 82184 بازیابی و 1،441 مرگ.

Author: admin