ساکنان اوش زمین لرزه 6 ریشتری را از تاجیکستان احساس کردند

ساکنان اوش زمین لرزه 6 ریشتری را از تاجیکستان احساس کردند

Tainynews – ساکنان منطقه اوش زمین لرزه را در شب سیزدهم فوریه احساس کردند که از تاجیکستان سرچشمه گرفته است.

کاربران سایت های شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که این لرزش ها شدید بوده است.

براساس مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) ، زمین لرزه 6.1 ریشتری شب گذشته در منطقه خودمختار گورنو-بدخشان تاجیکستان رخ داده است.

عمق زمین لرزه 92 کیلومتر بود.

Author: admin