مغولستان 44 مورد COVID-19 را برای روز گزارش کرد

مغولستان 44 مورد COVID-19 را برای روز گزارش کرد

Tainynews – مغولستان 44 مورد COVID-19 را برای روز گزارش کرد.

در طی یک روز 13 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند که در مجموع به 1653 مورد بهبودی رسید.

کل موارد تایید شده مغولستان به 2293 مورد رسیده است.

از 616 بیمار که در حال حاضر در مراکز درمانی تحت درمان هستند ، 83 نفر در وضعیت جدی و 1 نفر در وضعیت بحرانی هستند.

Author: admin