86 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

86 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 86 نفر در طی یک روز در قرقیزستان ، از جمله ذات الریه ذهنی ناشی از جامعه ، از COVID-19 بهبود یافتنداو تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا گزارش داد در 13 فوریه

بیشکک 40 مورد بهبود یافته را ثبت کرده است ، اوش – 4 ، منطقه چوی – 16 ، منطقه اوش – 6 ، منطقه تالاس – 2 ، منطقه نارین – 8 ، منطقه ایسیک کول – 7 ، منطقه جلال آباد – 3.

در مجموع 82184 مورد بهبودی از ویروس کرونا از قرقیزستان از مارس 2020 ثبت شده است.

Author: admin