قرقیزستان از 15 فوریه 41 مورد ویروس کرونا را گزارش کرده است

قرقیزستان از 15 فوریه 41 مورد ویروس کرونا را گزارش کرده است

Tainynews

قرقیزستان 41 مورد جدید COVID-19 را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد جدید شامل 18 مورد در منطقه چوی ، 15 مورد در بیشکک ، 5 مورد در منطقه نارین ، 3 مورد در اوش است.

2278 آزمایش PCR برای عفونت ویروس کرونا در روز گذشته انجام شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 85516 مورد رسیده است.

Author: admin