کارزار کاشت بهاره در مناطق باتکن ، جلال آباد ، چوی آغاز شد

کارزار کاشت بهاره در مناطق باتکن ، جلال آباد ، چوی آغاز شد

Tainynews – فعالیتهای کاشت بهاره قبلاً در مناطق باتکن ، جلال آباد و چوی آغاز شده است ، وزیر کشاورزی Askarbek Janybekov در جلسه این گفت کمیته سیاست های ارضی پارلمان.

وی گفت: تفاهم نامه ای با انجمن فروشندگان نفت برای تأمین سوخت و روغن روانكاری به امضا رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه ، 3900 تن سوخت و روان کننده تا 1 ماه مه به کشاورزان تأمین می شود و هیچ کمبود سوخت و روانکاری وجود نخواهد داشت.

وی گفت: “سوخت دیزل امروز 6 گرم ارزانتر برای کشاورزان است.” “امروز ما در حال کار بر روی تأمین نفت ، روغن و روان کننده ها در مناطق هستیم.”

Author: admin