تحقیقات در مورد Matraimov برای ادامه یافتن املاک در خارج از کشور: GKNB

تحقیقات در مورد Matraimov برای ادامه یافتن املاک در خارج از کشور: GKNB

Tainynews کمیته امنیت ملی در بیانیه ای روز دوشنبه گفت: “تحقیقات در مورد معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف ادامه خواهد یافت ، اگر اموال متعلق به وی در خارج از کشور پیدا شود”

Author: admin