هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در ایسیک کول ثبت نشده است

هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در ایسیک کول ثبت نشده است

Tainynews – از 15 فوریه ، هیچ مورد جدیدی از عفونت COVID-19 در منطقه ایسیک کول ثبت نشده است.

5 بیمار از مراکز درمانی مرخص شدند.

از ابتدای شیوع همه گیر ، در مجموع 7،739 مورد COVID-19 در منطقه ایسیک کول ثبت شده است.

Author: admin