رئیس پلیس جدید بیشکک به کارمندان معرفی شد

رئیس پلیس جدید بیشکک به کارمندان معرفی شد

Tainynews – وزیر امور داخلی اولان نیازبکوف ، رئیس جدید اداره امور داخلی بیشکک ، سرهنگ باکیت ماتموسایف را در 15 فوریه به کارمندان معرفی کرد.

وزیر متذکر شد که در طول سالها خدمت در ارگانهای امور داخلی ، ماتموسایف خود را به عنوان یک افسر صالح و حرفه ای ثابت کرده است که همیشه طرفدار قانون است.

وی افزود: او مهارت های سازمانی لازم را دارد و تجربه زیادی در پلیس دارد.

Author: admin