مدیر عامل قرقیزالتین به دلیل اخاذی بخشی از حقوق از مدیر شرکت وابسته به مدت 2 ماه بازداشت شد

مدیر عامل قرقیزالتین به دلیل اخاذی بخشی از حقوق از مدیر شرکت وابسته به مدت 2 ماه بازداشت شد

Tainynews – روز 13 فوریه ، کمیته امنیت ملی گزارش داد که دادگاه منطقه ای Pervomai بیشکک بازداشت رئیس هیئت مدیره قرقیزالتین را به مدت دو ماه تا 12 آوریل مجاز کرد.

Author: admin