ده ها نفر در بیشکک به خیابان ریختند و خواستار رئیس جمهور ، نخست وزیر برای حل مشکلات مرزی قرقیزستان و تاجیکستان شدند

ده ها نفر در بیشکک به خیابان ریختند و خواستار رئیس جمهور ، نخست وزیر برای حل مشکلات مرزی قرقیزستان و تاجیکستان شدند

Tainynews – در 15 فوریه یک تجمع مسالمت آمیز در مقابل ساختمان دولت در بیشکک برگزار شد و خواستار رهبری کشور برای رسیدگی به مشکلات در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان بود …

Author: admin