گروهی از وکلای قرقیزستان از پارلمان می خواهند که با تعیین همه پرسی قانون اساسی برای 11 آوریل عجله نکند

گروهی از حقوقدانان قرقیزستان از پارلمان می خواهند که در تعیین همه پرسی قانون اساسی برای 11 آوریل عجله نکند

Tainynews – تاتوبوبو ریسبایوا ، نماینده جامعه وکلای قرقیزستان گفت: “ما از اعضای پارلمان قرقیزستان می خواهیم که در تعیین همه پرسی قانون اساسی برای 11 آوریل 2021 عجله نکنند.”

Author: admin