ازبکستان اتومبیل های آمبولانس را به تاجیکستان اعزام می کند

ازبکستان اتومبیل های آمبولانس را به تاجیکستان اعزام می کند

Tainynews – UzAuto Motors دسته ای از خودروهای آمبولانس را بر اساس وسیله نقلیه داماس به تاجیکستان ارسال کرد.

ماشینهای آمبولانس تجهیزات محافظ شخصی دیگری دارند. آنها برای توزیع بیشتر بین سازمان های مراقبت های بهداشتی به وزارت بهداشت تاجیکستان تحویل داده شدند.

UzAuto Motors تولید این نوع خودروهای آمبولانس را در سال 1996 آغاز کرد. آنها برای حمل و نقل بیماران با حضور کارمندان پزشکی طراحی شده اند.

Author: admin