مغولستان 33 مورد روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

مغولستان 33 مورد روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 16 فوریه اعلام کرد ، مغولستان 33 مورد روزانه ویروس کرونا را پس از آزمایش 37530 نفر در سراسر کشور گزارش کرد.

همه موارد جدید در اولان باتور پیدا شد.

در طی روز 48 نفر از ویروس کرونا بهبود یافتند که در مجموع به 1760 نفر رسید.

مغولستان از زمان شیوع ویروس کرونا در مجموع 2416 مورد را تأیید کرده است.

643 بیمار در حال حاضر در مراکز درمانی تحت درمان هستند ، 80 نفر در وضعیت جدی و 2 نفر در وضعیت بحرانی هستند.

Author: admin