ازبکستان 19 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

ازبکستان 19 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 19 مورد ویروس کرونا را در 7 منطقه ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 79،461 مورد رسیده است.

41 بیمار پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند و مجموع بهبودی ها را به 77،969 نفر رساندند.

میزان بهبودی 98٪ است.

870 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 153 نفر از آنها وخیم هستند ، 28 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin