پلیس مالی در خصوص واردات کالا از EAEU به قرقیزستان فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ نشان داد

پلیس مالی در خصوص واردات کالا از EAEU به قرقیزستان فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ نشان داد

Tainynews – پلیس مالی گفت که آنها یک طرح فساد مالی را برای پنهان کردن پرداخت مالیات در مقیاس ویژه از واردات کالا و مواد به جمهوری قرقیزستان از کشورهای عضو EAEU خنثی کرده اند …

Author: admin