ونتیلاتورها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای ارسال به ولسوالی At-Bashi – وزیر بهداشت

ونتیلاتورها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای ارسال به ولسوالی At-Bashi – وزیر بهداشت

Tainynews – اخیراً موارد ناحیه کروناویروس در ولسوالی آت باشی افزایش یافته است. گفتنی است ، تعداد پرونده ها در برابر جمعیت زیاد است ، گفت: نماینده مجلس آلمازبک بااتیربکوف در جلسه پارلمان در 13 مه.

این قانونگذار گفت: ساکنان ولسوالی در حال درخواست تهویه ، کنسانتره اکسیژن و دستگاه پرتوی اشعه ایکس هستند.

نوربولوت عبدیکریموف وزیر بهداشت پاسخ داد که این ولسوالی تجهیزات را دریافت می کند.

77 مورد کورو ویروس از 11 مه در منطقه آت باشی ثبت شده است.

Author: admin