وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از قزاقستان ، تاجیکستان و ترکمنستان

وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از قزاقستان ، تاجیکستان و ترکمنستان

Tainynews – عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان از 16 تا 18 فوریه به قزاقستان ، تاجیکستان و ترکمنستان سفر می کند.

جلسات با وزرای خارجه این کشورها در این سفرها برنامه ریزی شده است.

گفتگوهای پیش رو به همکاری منطقه ای فعلی و چشم اندازهای آن ، ادغام آسیای میانه در فرایندهای اقتصادی جهانی و راهروهای حمل و نقل خواهد پرداخت.

Author: admin