معاون رئیس سازمان ضد انحصار می گوید: شیرینی های منقضی شده از بلاروس که نتوانستند وارد اروپا به قرقیزستان شوند.

معاون رئیس سازمان ضد انحصار می گوید: شیرینی های منقضی شده از بلاروس که نتوانستند وارد اروپا به قرقیزستان شوند.

Tainynews آكولتوی توكونوف ، معاون آژانس دولتی تنظیم مقررات ضد انحصار در رادیو گفت: “قرقیزستان كشوری برای دریافت زباله است.”

Author: admin