قرقیزستان هنوز سفیری در روسیه ندارد

قرقیزستان هنوز سفیری در روسیه ندارد

Tainynews ایسخاک پیرماتوف (بیر بول) رئیس کمیته به AKIpress گفت – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان قرقیزستان از نامزدهای سفیر قرقیزستان در روسیه اطلاعاتی ندارد …

Author: admin