مغولستان 28 مورد روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

مغولستان 28 مورد روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – داده های وزارت بهداشت برای 17 فوریه نشان داد که مغولستان 28 مورد جدید ویروس کرونا را پس از آزمایش 38409 نفر در سراسر کشور گزارش کرده است.

همه موارد جدید در پایتخت تأیید شد. فقط یکی از آنها در آزمایش “یک درب یک آزمایش” در اولان باتور تأیید شد.

همچنین در طی یک روز ، 17 نفر از ویروس کرونا بهبود یافتند که تعداد کل آنها را به 1777 می رساند.

مغولستان از زمان شیوع آن تاکنون تعداد 2444 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است.

654 بیمار در مراکز درمانی تحت درمان هستند ، 90 نفر در شرایط جدی و 2 نفر در وضعیت بحرانی هستند.

Author: admin