ازبکستان واکسن کرونا ویروس Sputnik-V روسیه را برای واکسیناسیون گسترده تأیید کرد

ازبکستان واکسن کرونا ویروس Sputnik-V روسیه را برای واکسیناسیون گسترده تأیید کرد

Tainynews – واکسن کرونا ویروس Sputnik-V روسیه برای استفاده گسترده در ازبکستان بر اساس نتایج مرحله سوم آزمایشات بالینی تأیید و تأیید شد.

ازبکستان در حال خرید 1 میلیون دوز واکسن کرونا ویروس است.

پیش از این اعلام شده بود که مقامات ازبکستان قصد دارند 4 میلیون نفر را از گروه های اولویت دار قبل از پایان سال جاری واکسینه کنند.

Author: admin