احکام اعضای سازمان الدیک پارلمان توسط دیوان عالی کشور لغو شد

احکام اعضای سازمان الدیک پارلمان توسط دیوان عالی کشور لغو شد

Tainynews – دادگاه عالی دادخواست های Torobai Kolubaev ، Marat Sultanov و Bekbolot Talgarbekov را برای تجدید نظر در پرونده خود در شرایط تازه کشف شده در 17 فوریه پذیرفت …

Author: admin