ازبکستان قبل از پایان سال بیش از 4 میلیون نفر علیه COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews – تعداد افراد در گروه های اولویت دار برای واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا 4،112،668 نفر است.

آنها شامل 1،085،797 نفر بین 65 تا 74 سال هستند. 388686 نفر بین 75 تا 84 سال. 139،280 نفر بالای 75 سال.

همچنین بر اساس اعلام خدمات بهداشتی و بهداشتی و بهداشت عمومی ، 447 هزار و 976 کارگر پزشکی ، 888 هزار و 190 نفر مبتلا به بیماری های مزمن ، 689 هزار و 383 معلم مدارس ، 223 هزار و 426 مربی کودکستان ، 180 هزار خدمتکار و مجری قانون واکسینه می شوند.

3،138 نقطه واکسیناسیون ، 862 تیم سیار راه اندازی شد.

رئیس جمهور شوکت میرضیایف از آغاز واکسیناسیون علیه COVID-19 طی کنفرانس ویدیویی در 10 فوریه خبر داد.

Author: admin