سفیر می گوید ، ترکیه و قزاقستان هدف خود را برای دستیابی به 10 میلیارد دلار تجارت تجاری دارند

سفیر می گوید ، ترکیه و قزاقستان هدف خود را برای دستیابی به 10 میلیارد دلار تجارت تجاری دارند

Tainynews – طبق گفته سفیر قزاقستان در آنکارا ، ترکیه و قزاقستان در دراز مدت هدف تجاری 10 میلیارد دلاری را به دست می آورند.

در سفر به کارابوک در منطقه دریای سیاه ترکیه ، ابزال ساپاربکولی اشاره کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا ، کاهش 8 درصدی حجم تجارت بین دو کشور پیش بینی می شود.

سفیر به آژانس آنادولو گفت: “با این حال ، سهم ترکیه در تجارت خارجی قزاقستان با درجه ای افزایش یافته و به مقام ششم افزایش می یابد. این از نظر روابط تجاری ما با ترکیه مهم است.”

وی با بیان اینکه انتظار می رود حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته به 3 میلیارد دلار برسد ، افزود: این پتانسیل در واقع بسیار بیشتر است.

Author: admin