شناگر قرقیزستانی برای المپیک توکیو در ایسیک کول آماده می شود

شناگر قرقیزستانی برای المپیک توکیو در ایسیک کول آماده می شود

Tainynews – یکی از اعضای تیم ملی شنای قرقیزستان دنیس پتراشوف در ایسیک کول مشغول به کار است.

آموزش وی از 16 فوریه آغاز شد و تا 9 مارس ادامه دارد.

او توسط سرمربی تیم ملی اوگنی پتراشوف نظارت می شود.

دنیس پتراشوف در حال تمرین برای بازیهای المپیک توکیو است. وی دارای مجوز شرکت در المپیک در دو مسافت است.

Author: admin