دبیرکل CSTO در سفر کاری خود به تاجیکستان

دبیرکل CSTO در سفر کاری به تاجیکستان

Tainynews – وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرویدین مورالدین با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی استانیسلاو زاس که برای یک سفر کاری وارد تاجیکستان شد دیدار کرد.

در مورد صلح و ثبات در منطقه CSTO ، پاسخ به موقع به چالش ها و تهدیدات فعلی ، گسترش همکاری بین کشورهای CSTO در زمینه های سیاسی ، دیپلماتیک ، نظامی ، دفاعی و دیدگاه ها تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه سیروژیدین مورحدین گفت که تاجیکستان در زمان ریاست خود در سازمان CSTO همکاری نزدیک با دبیرخانه OSTO و سایر ارگانها را در جهت پیشرفت مداوم در زمینه های دارای اولویت ریاست خود متمرکز خواهد کرد.

اجلاس آینده شورای وزیران خارجه در بهار در تاجیکستان از جمله موارد دیگر بود.

Author: admin