از کل موارد COVID-19 در تاجیکستان 800 مورد عبور می کند

از کل موارد COVID-19 در تاجیکستان 800 مورد عبور می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 13 مه اعلام كرد كه هفتاد و دو مورد COVID-19 جدید در تاجیكستان تأیید شده است.

این تعداد پرونده های تایید شده را به 801 مورد رساند.

23 بیمار درگذشت.

4148 نفر تحت نظر پزشکی باقی مانده اند.

547 پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

Author: admin