مغولستان 35 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند ، همه این موارد در اولان باتور است

مغولستان 35 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند ، همه این موارد در اولان باتور است

Tainynews – مغولستان طی روز گذشته 44503 نفر را از نظر ویروس کرونا ویروس آزمایش کرد. 35 نفر از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند که همگی در اولان باتور بودند.

وزارت بهداشت گزارش داد که 7 مورد به عنوان بخشی از برنامه One Door One Test تأیید شده است.

27 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا برای یک روز گزارش می شود. تعداد کل بازیابی ها به 846 مورد رسید.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 2586 مورد رسیده است.

725 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. یک بیمار در شرایط بحرانی ، 5 نفر در وضعیت جدی هستند. 86 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند. بیماران بقیه علائم خفیفی دارند.

Author: admin