ازبکستان 34 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرده است

ازبکستان 34 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، ازبکستان 34 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 79632 مورد رسیده است.

27 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا 622 نفر است. تعداد کل بهبودها به 78127 مورد رسیده است.

میزان بهبودی 98٪ است.

883 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 153 نفر از آنها وخیم هستند. 28 بیمار در وضعیت بحرانی هستند.

Author: admin