107 در طی یک روز از قرقیزستان از COVID-19 بهبود می یابند

107 در طی یک روز از قرقیزستان از COVID-19 بهبود می یابند

Tainynews – 107 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عمل در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 40 مورد در بیشکک ، 33 مورد در منطقه چوی ، 11 مورد در منطقه اوش ، 9 مورد در منطقه ایسیک کول ، 7 مورد در منطقه نارین ، 3 مورد در منطقه تالاس ، 3 مورد در جلال آباد ، 1 مورد در منطقه باتکن است.

از ماه مارس 2020 ، در مجموع 82690 مورد از عفونت ویروس کرونا بهبود یافته است.

Author: admin