معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف به مدت 2 ماه بازداشت شد

معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف به مدت 2 ماه بازداشت شد

Tainynews – معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف طبق حکم دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک برای 2 ماه بازداشت شده است …

Author: admin