2 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

2 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل یک مورد مرگ در بیشکک و یک مورد دیگر در منطقه ایسیک کول است.

تعداد کل مرگ های ثبت شده از عوارض عفونت ویروس کرونا به 1452 مورد رسیده است.

Author: admin