66 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

66 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 66 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان گزارش شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این بازیافتها شامل 26 مورد در منطقه چوی ، 24 مورد در بیشکک ، 10 مورد در منطقه ایسیک کول ، 2 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه باتکن است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 82756 مورد رسیده است.

Author: admin