6 مرگ از Covid-19 ثبت شده در قرقیزستان

6 مرگ از Covid-19 ثبت شده در قرقیزستان

Tainynews – شش مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این مرگ ها شامل 5 مورد در بیشکک و یک مورد در منطقه جلال آباد بود.

تعداد کل مرگ های ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 1458 نفر رسیده است.

Author: admin