مغولستان 55 مورد جدید COVID-19 در اولان باتور را تأیید می کند

مغولستان 55 مورد جدید COVID-19 در اولان باتور را تأیید می کند

Tainynews – حدود 36903 آزمایش برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته در مغولستان انجام شده است. 55 نتیجه آزمایش در اولان باتور برای عفونت ویروس کرونا مثبت بود.

وزارت بهداشت گزارش داد که 24 مورد از طریق برنامه آزمایش One Door One Test در اولان باتور کشف شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 2،178 مورد رسیده است.

47 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و تعداد کل بهبودها را به 1933 نفر رساند.

میزان بهبودی 71.8٪ است.

745 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 2 نفر از آنها وخیم ، 6 نفر از آنها وخیم است.

Author: admin