قرقیزستان 44 مورد ویروس کرونا را تا 22 فوریه تأیید کرد

قرقیزستان 44 مورد ویروس کرونا را تا 22 فوریه تأیید کرد

Tainynews – قرقیزستان 44 مورد ویروس کرونا ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 25 مورد در بیشکک ، 9 مورد در منطقه چوی ، 3 مورد در اوش ، 2 مورد در جلال آباد ، 2 مورد در منطقه ایسیک کول ، 2 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه نارین است.

به مدت یک روز هیچ مورد ویروس کرونا در مناطق باتکن و اوش ثبت نشده است.

1939 آزمایش PCR برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز انجام شد.

طی یک روز گذشته هیچ مورد کشنده جدیدی از عفونت ویروس کرونا ثبت نشده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 85929 مورد رسیده است.

Author: admin