آلمازبک آکماتوف به عنوان حسابرس اتاق حساب معرفی شد

آلمازبک آکماتوف به عنوان حسابرس اتاق حساب معرفی شد

Tainynews – کمیته بودجه و دارایی مجلس امروز ، 22 فوریه ، نامزدی آلمازبک آکماتوف برای سمت حسابرس اتاق حساب های جمهوری قرقیزستان را تأیید کرد.

امیل توکتوشف ، رئیس کمیته گفت ، این نامزدی سهمیه ریاست جمهوری است.

آکمتوف قبلاً به عنوان رئیس بخش ارضی شهر اوش ، اوش ، جلال آباد و باتکن در اتاق حساب کار می کرد.

بعد از انتصاب رئیس سابق اتاق حساب اولوکبک ماریپوف به نخست وزیری قرقیزستان در 3 فوریه ، این پست خالی شد.

Author: admin