قرقیزستان مرحله دوم مطالعه شیوع سرمی Covid-19 را در اواخر آوریل به پایان می رساند

قرقیزستان مرحله دوم مطالعه شیوع شیوع Covid-19 را در اواخر آوریل به پایان می رساند

Tainynews زوریدین نورماتوف ، رئیس مرکز تحقیقات کنترل عفونت های ویروسی وزارت بهداشت ، در 22 فوریه به AKIpress گفت: – قرقیزستان مرحله دوم مطالعه شیوع آنتی بادی های خاص SARS-CoV-2 را در اواخر آوریل انجام می دهد.

Author: admin