حدود 20،000 قزاقستانی واکسینه شده علیه ویروس کرونا

حدود 20،000 قزاقستانی واکسینه شده علیه ویروس کرونا

Tainynews معاون وزیر بهداشت ، یرلان کیاسوف ، معاون بهداشت ، گفت: تقریباً 20،000 قزاقستانی اولین کسانی هستند که علیه ویروس کرونا در کشور واکسینه می شوند.

معاون وزیر کیاسوف روز دوشنبه گفت هیچ مورد COVID-19 در میان واکسینه شده گزارش نشده است.

کارمندان بهداشت اولین کسی بودند که واکسن را در مرحله اول کار واکسیناسیون داوطلبانه در قزاقستان دریافت کردند.

کیاسوف و معاون وزیر بهداشت آزهر جینیات اولین افرادی بودند که دوز دوم واکسن Sputnik V روسیه را در نور سلطان دریافت کردند.

کارزار واکسیناسیون داوطلبانه علیه ویروس کرونا از اول فوریه در سراسر قزاقستان آغاز شد.

Author: admin