قرقیزستان خواهان خرید برق از قزاقستان 2.4 سنت در هر کیلووات ساعت است ، در حالی که قزاقستان قیمت آن را 2.9 سنت تعیین می کند

قرقیزستان خواهان خرید برق از قزاقستان 2.4 سنت در هر کیلووات ساعت است ، در حالی که قزاقستان قیمت آن را 2.9 سنت تعیین می کند

Author: admin