قرقیزستان در سال 2020 میلادی 5/3 میلیون بذر عسل به ارزش عسل به قزاقستان و روسیه صادر می کند

قرقیزستان در سال 2020 میلادی 5/3 میلیون بذر عسل به ارزش عسل به قزاقستان و روسیه صادر می کند

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان در سال 2020 به 5،648.6 میلیون دلار بالغ شد و 19 درصد کاهش یافت.

صادرات 34.8 درصد و واردات – 65.2 درصد کل گردش تجارت خارجی برای سال 2020 را تشکیل می دهد.

در سال 2020 ، 39.4 تن عسل طبیعی به ارزش 5.3 میلیون سیب زمینی یا 66.8 هزار دلار به قزاقستان و روسیه صادر شده است.

Author: admin