قرقیزستان در سال 2020 بیش از 13 هزار تن شیر و خامه به قزاقستان و روسیه صادر کرد

قرقیزستان در سال 2020 بیش از 13 هزار تن شیر و خامه به قزاقستان و روسیه صادر کرد

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان در سال 2020 به 5،648.6 میلیون دلار بالغ شد و 19 درصد کاهش یافت.

صادرات 34.8 درصد و واردات – 65.2 درصد کل گردش تجارت خارجی برای سال 2020 را تشکیل می دهد.

13.2 هزار تن شیر و خامه غیر تغلیظ شده به ارزش 461.5 میلیون سیب یا 5.9 میلیون دلار در سال 2020 به قزاقستان و روسیه صادر شده است.

صادرات شیر ​​تغلیظ شده و خامه در سال 2020 بالغ بر 3.8 هزار تن به ارزش 567.5 هزار قطعه یا 3 هزار دلار بوده است.

Author: admin