95 درصد مشاغل در اولان باتور از 23 فوریه در حال بازگشایی هستند

95 درصد مشاغل در اولان باتور از 23 فوریه در حال بازگشایی هستند

Tainynews – 95 درصد مشاغل در اولان باتور با برداشته شدن قفل سختگیرانه فعلی در پایتخت از 23 فوریه درحال بازگشایی هستند

به گفته متخصص ارشد بخش تولید ، تجارت و خدمات غذایی اولان باتور B.Erdenechimeg ، فعالیت مراکز بازی کودکان ، کلوپ های شبانه و همچنین نمایشگاه ها و نمایشگاه ها ممنوع است ، مونتسام گزارش می دهد.

59 نوع فعالیت و مشاغل در 13 گروه با دستورالعمل های COVID-19 در دسترس است که شامل: مشاغل تولید و فروش مواد غذایی ؛ سالن های زیبایی ، زیبایی و ناخن؛ مسیرهای عمومی؛ سونا و استخرها استراحتگاه ها اردوگاه های گردشگری هتل ها و مهمان خانه ها؛ کلوپ های بهداشتی امکانات فرهنگی و هنری؛ معابد مراکز تفریحی رویدادها و اجتماعات عمومی مراکز آموزش بازی های تفریحی؛ خدمات حمل و نقل عمومی خوابگاه های عمومی؛ حمل و نقل و توزیع مواد غذایی؛ ارائه دهندگان خدمات تدفین اعتراض و تظاهرات.

Author: admin