بانک جهانی 36.5 میلیون دلار برای بازسازی نیروگاه برق نیروک تأمین می کند

بانک 36.5 میلیون دلار برای بازسازی نیروگاه برق نیروک تأمین می کند

Tainynews – بانک جهانی 36.5 میلیون دلار برای بازسازی نیروگاه برق آبی نورک تأمین می کند. قرارداد اعطای کمک هزینه مربوطه بین دولت تاجیکستان و انجمن توسعه بین المللی در پایان سال 2020 امضا شد.

این اعتبارات برای مرحله دوم احیای نیروگاه برق Nurek هزینه خواهد شد.

هزینه مرحله اول احیای نیروگاه برق آبی نورک حدود 325 میلیون دلار بود. علاوه بر بودجه 226 میلیون دلاری بانک جهانی ، بودجه توسط بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (60 میلیون دلار) و بانک توسعه اوراسیا (40 میلیون دلار) تأمین شد. در مارس 2019 راه اندازی شد.

وظایف مرحله اول این پروژه شامل احیای 3 واحد تولیدی ، افزایش ایمنی سد با تمرکز بر محافظت در برابر خطرات لرزه ای و سیل ، جایگزینی شش ترانسفورماتور خودکار برای تنظیم ولتاژ بود.

مرحله دوم این پروژه شامل تعمیر 6 واحد تولیدی باقیمانده ، مرمت پل نورک ، تعمیر ساختمان کارخانه و سایر تأسیسات اساسی خواهد بود.

Author: admin