گزارش هایی مبنی بر جعلی بودن نیروهای امنیتی تاجیکستان که قرقیزستان را به گروگان گرفته اند: GKNB

گزارش هایی مبنی بر جعلی بودن نیروهای امنیتی تاجیکستان که قرقیزستان را به گروگان گرفته اند: GKNB

Tainynews کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: گزارش هایی که در سایت های شبکه های اجتماعی منتشر می شود مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی تاجیکستان شهروندان قرقیزستان را بازداشت کرده و آنها را گروگان گرفته اند جعلی است.

Author: admin