رئیس جمهور میرضیایف برای سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

رئیس جمهور میرضیایف برای سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در بخش سطح بالای چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 22 فوریه شرکت خواهد کرد.

رئیس جمهور میرضیایف در سخنرانی مجازی خود درباره اولویت های تعمیق تحولات دموکراتیک در کشور و زمینه های اصلی کار در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر صحبت خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش ، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل ، میشل باشله ، روسای کشورها ، دولت ها ، وزرای خارجه و نمایندگان عالی از حدود 150 کشور در این مراسم شرکت می کنند.

Author: admin