روسیه روزانه 12604 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

روسیه روزانه 12604 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 12604 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

1415 مورد بدون علامت است.

در مجموع بیش از 109.4 میلیون آزمایش برای عفونت ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 341000 آزمایش برای روز گذشته.

592،507 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin