وزیر امور خارجه ازبکستان این هفته به افغانستان سفر می کند

وزیر امور خارجه ازبکستان این هفته به افغانستان سفر می کند

Tainynews – عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان در 23 فوریه سفری کاری به افغانستان خواهد داشت.

گفتگوهای پیش رو به همکاری دو جانبه فعلی در زمینه های مختلف و چشم اندازهای آن پرداخته خواهد شد.

در مورد فرصت های گسترش تجارت منطقه ای ، اجرای پروژه های مشترک حمل و نقل و ارتباطات که آسیای مرکزی و جنوبی را به هم پیوند می دهد ، دیدگاه ها تبادل خواهد شد

وزارت خارجه ازبکستان در مورد دیدار وزیر امور خارجه کمیلوف با رئیس جمهور اشرف غنی چیزی نگفته است.

هفته گذشته عبدالعزیز کمیلوف وزیر امور خارجه به ترکمنستان ، قزاقستان ، تاجیکستان سفر کرد و در آنجا با روسای جمهور این کشورها دیدار کرد.

Author: admin