هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

Tainynews – هیچ مورد جدید ویروس کرونا در بین کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 23 فوریه گزارش داد.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند. 4158 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin